*
BIOLOGIA MATURA 2014 Dodane 2014-05-12 11.30

ARKUSZE I ODPOWIEDZI BIOLOGIA MATURA 2014 CKE

BIOLOGIA MATURA 2014 12 maja. Na naszej stronie po maturze znajdziecie arkusze i odpowiedzi.

Biologia matura 2014

Biologia - z tym przedmiotem zmierzą się...

Autor: www.sxc.hu



MATURA 2014 BIOLOGIA CKE: Odpowiedzi, arkusze, testy



12 maja o godz. 9. maturzyści napiszą maturę z biologii, do wyboru był poziom podstawowy i rozszerzony. Biologię na maturze zdecydowało się napisać 58 tysięcy uczniów, z czego ponad 29 tys. na poziomie podstawowym, a 28 tys. na poziomie rozszerzonym. Matura z biologii na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut.

MATURA Z BIOLOGII - ZASADY OCENIANIA


Matura z biologii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu biologii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapu III (gimnazjum).

Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi do egzaminu maturalnego z biologii z poziomu podstawowego i rozszerzonego, poniższe linki zrobią się aktywne. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany.

BIOLOGIA MATURA 2014 CKE - POZIOM PODSTAWOWY:  ARKUSZE

BIOLOGIA MATURA 2014 CKE - POZIOM PODSTAWOWY: ODPOWIEDZI

BIOLOGIA MATURA 2014 CKE - POZIOM ROZSZERZONY:  ARKUSZE

BIOLOGIA MATURA 2014 CKE - POZIOM ROZSZERZONY:  ODPOWIEDZI




MATURA 2013 BIOLOGIA CKE - POZIOM PODSTAWOWY:  ARKUSZE

MATURA 2013 BIOLOGIA CKE - POZIOM PODSTAWOWY: ODPOWIEDZI

MATURA 2013 BIOLOGIA CKE - POZIOM ROZSZERZONY:  ARKUSZE

MATURA 2013 BIOLOGIA CKE - POZIOM ROZSZERZONY:  ODPOWIEDZI


Odpowiedzi pochodzą z echodnia.eu

BIOLOGIA MATURA 2013 ARKUSZ ODPOWIEDZI CKE



Biologia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym. Wyboru poziomu zdający dokonuje w deklaracji składanej
do dyrektora szkoły.

1. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań
egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy
w praktyce; zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań egzaminacyjnych dla
tego poziomu.

2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego.

Opis egzaminu z biologii wybranej jako przedmiot dodatkowy
Biologia jako przedmiot wybrany dodatkowo zdawana jest na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań
egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy
w praktyce oraz umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania
problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań egzaminacyjnych dla
poziomu rozszerzonego.

Źródło: CKE.

W piątek, 23 listopada 2012, przyszłoroczni maturzyści piszą maturę próbną z biologii, Wiedzy o Społeczeństwie, historii, chemii, geografii, fizyki i astronomii.

Egzamin, przygotowany przez wydawnoctwo OPERON, odbywa się na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Próbna matura z wybranych przez uczniów przedmiotów rozpoczyna się o godz. 9. Test z bilogii na poziomie podstawowym trwa 120 minut, egzamin rozszerzony - 150 min.

Zobacz również:
OPERON MATURA 2012 WOS próbna: Odpowiedzi, arkusze, testy

OPERON MATURA 2012 historia próbna: Odpowiedzi, arkusze, testy


Pytania i odpowiedzi z matury próbnej z Operonem z biologii znajdziesz poniżej, tak szybko, jak tylko będzie można je opublikować.

OPERON MATURA 2012 próbna z biologii - sugerowane odpowiedzi


Arkusze i odpowiedzi znajdziesz tutaj, jak tylko będzie można je już opublikować

Zobacz odpowiedzi z MATURY 2012- biologia



X

Miejsce
w rankingu
redakcja

Redakcja serwisu "Moje Miasto Łódź"

Autor ostatnio dodał: