*
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE Dodane 2014-04-01 11.38

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE: Arkusze, Odpowiedzi, Wyniki

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY CKE 2014 już 1 kwietnia. W tym artykule znajdziecie arkusze i odpowiedzi ze sprawdzianu szóstoklasisty.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY OPERON 2014

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY OPERON 2014

Autor: sxc.hu

JĘZYK POLSKI CKE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ARKUSZE I ODPOWIEDZI

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi, poniższe linki będa aktywne.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE  arkusze

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE odpowiedzi

Test i odpowiedzi ze sprawdzianu szóstoklasisty 2014 znajdziesz tutaj >>> Sprawdzian szóstoklasisty 2014. TEST, ODPOWIEDZI


 

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to coroczna akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej.

Pierwszy raz odbyła się 4 marca 2009, kiedy to do rozwiązywania próbnych arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych i dostarczonych bezpłatnie przez wydawnictwo przystąpiło ponad 200 tysięcy uczniów z całej Polski. Uczestnictwo umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i mobilizuje do efektywnej nauki.

Jak tylko będziemy mieć odpowiedzi poniższy link będzie aktywny:

OPERON SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014: Arkusze

OPERON SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014: Odpowiedzi, Wyniki

 


Zobaczcie tez wcześniejsze sprawdziany szóstoklasisty:

 

Zobacz odpowiedzi oddzielnie:

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013 CKE TYLKO ODPOWIEDZIZobacz też:Sprawdzian szóstoklasisty 2013 jest egzaminem obowiązkowym
, czyli muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie 6 klas. Przystąpienie do sprawdzianu to jeden z warunków ukończenia szkoły. Rozpocznie się 4 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 9.00.

ODŚWIEŻ STRONĘ


Co prawda sprawdzianu szóstoklasisty nie można nie zdać, a wynik ma znaczenie tylko informacyjne, ale stres przed testem oczywiście jest. Lepiej go napisać, bo jeśli nie - trzeba będzie powtórzyć szóstą klasę, a sprawdzian szóstoklasisty 2013 będzie do napisania i tak za rok.

Na sprawdzianie szóstoklasisty 2013 badane i oceniane są osiągnięcia ucznia w zakresie:

-  czytania,
-  pisania,
-  rozumowania,
-  korzystania z informacji,
-  wykorzystywania wiedzy w praktyce.

W sumie do zdobycia podczas sprawdzianu jest 40 punktów. Wynik nie jest jednak zaznaczony na świadectwie ukończenia szóstej klasy.

Poniżej znajdziecie testy z egzaminu z lat ubiegłych, a po tegorocznym sprawdzianie właśnie tutaj opublikujemy sugerowane odpowiedzi ze sprawdzianu szóstoklasisty 2013.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013 CKE ARKUSZE - Testy

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013 CKE ODPOWIEDZI - Wyniki


ODŚWIEŻ STRONĘ

 


Testy, odpowiedzi i wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z lat:


2012

Arkusz z testami

Odpowiedzi

2011

Arkusz z testami

Odpowiedzi

2010

Arkusz z testami

Klucz do odpowiedzi

2009

Arkusz z testami

Klucz do odpowiedzi

2008

Arkusz z testami

Klucz do odpowiedzi

2007

Arkusz z testami

Klucz do odpowiedzi

2006

Arkusz z testami

Klucz do odpowiedzi

X

Miejsce
w rankingu
redakcja

Redakcja serwisu "Moje Miasto Łódź"