*
KODEKS PRACY TEKST JEDNOLITY Dodane 2014-09-10 06.00 , komentarzy 0

KODEKS PRACY 2014 PDF [przepisy, umowa o pracę, urlopy]

Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Zobacz tekst jednolity aktualnego kodeksu pracy 2014.

KODEKS PRACY 2013 TEKST JEDNOLITY

KODEKS PRACY 2013 TEKST JEDNOLITY

Autor: Archiwum regiopraca.pl

KODEKS PRACY 2014 PDF [przepisy, umowa o pracę, urlopy]


 

Kodeks pracy to zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy odnoszące się do pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracodawców.


USTAWA

stan prawny styczeń 2014

Kodeks pracy

Przepisy ogólne

Umowa o pracę

Wynagrodzenia

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Odpowiedzialność materialna pracowników

Czas pracy

Urlopy wypoczynkowe

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Zatrudnianie młodocianych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Układy zbiorowe pracy

Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Przedawnienie roszczeń

Przepisy końcowe


X

Miejsce
w rankingu
redakcja

Redakcja serwisu "Moje Miasto Łódź"

Autor ostatnio dodał:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!
Dodaj swój komentarz: